Kontakta oss

Om du vill veta mer om Tim Alv辿ns Minnesfond
辰r du varmt v辰lkommen att kontakta oss.


Ditt namn:
*

 

Ev. f旦retag

 

Telefon

 

Din e-postadress
*

 

Meddelande

 

Bifoga filer

 

Fil 1

 

Fil 2

 

Fil 3

 

Spam-hinder

 

 8 = *


* = Dessa uppgifter m奪ste du fylla i f旦r att kunna skicka ditt meddelandeKontaktinfo


 

Tim Alv辿ns Minnesfond

Kaj & Majvor Alv辿n

Tel 0371-313 65

 

 

Alla bidrag 辰r v辰lkomna!

Finns det intresse att vara med och hj辰lpa barnen i Nepal g奪r det bra att kontakta Kaj och Majvor Alv辿n p奪 0371-313 65.

Tim Alv辿ns Minnesfond
Bankgiro 5242-3290
SWISH-konto: 123 079 39 35


Vi finns p奪 Facebook!

Gilla v奪r sida nu!
Tim Alv辿ns Minnesfond


Tel 0371-313 65
www.timalven.se